PATIENTAVGIFTER

– Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård.
– Särskild taxa gäller för vissa intyg, friskvård och hälsokontroller
– Uteblivet besök debiteras med 300 Kr + faktureringsavgift.
– Övriga avgifter se länk till Region Dalarnas avgifter

Sjukvård Pris
Öppenvård
Läkarbesök primärvård 200 kronor
Läkarbesök specialistvård 350 kronor
Läkarbesök akutmott Falun/Mora (dygnet runt – inget jourtillägg) 400 kronor
Tilläggsavgifter
Tillägg för läkares hembesök 50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor
Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept 100 kronor
Sjukvårdande behandling(t ex hos sjukgymnast, distriktssköterska)
– individuell 150 kronor
– tillägg för hembesök 50 kronor
– grupp 100 kronor
Avgift internetbaserad vård 100 kr/vecka
Röntgen
– inför/efter besök 150 kronor
– vid akutbesök 0 kronor
Provtagning
inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
för kontroll 150 kronor
Riktad hälsoundersökning
mammografi och gynekologi 0 kronor
Hjälpmedelsavgift
per utlämnat hjälpmedel 150 kronor
per hörapparat 500 kronor
Sterilisering
på icke medicinsk grund 1300 kronor
Sent avbokat eller uteblivet besök*
gäller samtliga besök,fakturaavgift tillkommer 300 kronor + fakturaavg.
Faktureringsavgift
vid uteblivet besök* 50 kronor
till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 50 kronor
Sluten vård (avgift per dygn)
barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor
personer 20 år och äldre 100 kronor

*Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1 100 kr för sjukvård. För sjukresor är taket 2400 kr

Meny