PATIENTAVGIFTER

Gäller från och med 2012-01-23

– Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård.
– Särskild taxa gäller för vissa intyg, friskvård och hälsokontroller
– Uteblivet besök debiteras med 300 Kr + faktureringsavgift.
– Övriga avgifter se länk till landstingets avgifter.

Sjukvård Pris
Öppenvård
Läkarbesök primärvård 200 kronor
Läkarbesök specialistvård 350 kronor
Läkarbesök akutmott Falun/Mora (dygnet runt – inget jourtillägg) 400 kronor
Tilläggsavgifter
Tillägg för läkares hembesök 50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor
Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept 100 kronor
Sjukvårdande behandling(t ex hos sjukgymnast, distriktssköterska)
– individuell 150 kronor
– tillägg för hembesök 50 kronor
– grupp (gymnastiksal, bassäng) 100 kronor
Avgift internetbaserad vård 100 kr/vecka
Röntgen
– inför/efter besök 150 kronor
– vid akutbesök 0 kronor
Provtagning
inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
för kontroll 150 kronor
Riktad hälsoundersökning
mammografi och gynekologi 150 kronor
Hjälpmedelsavgift
per utlämnat hjälpmedel 150 kronor
per hörapparat 500 kronor
Sterilisering
på icke medicinsk grund 1300 kronor
Sent avbokat eller uteblivet besök*
gäller samtliga besök,fakturaavgift tillkommer 300 kronor + fakturaavg.
Faktureringsavgift
vid uteblivet besök* 50 kronor
till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 50 kronor
Sluten vård (avgift per dygn)
barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor
personer 20 år och äldre 100 kronor

*Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet höjs 1 januari 2012 till 1 100 kr (tidigare 900 kr).

Frikort som redan utfärdats är giltiga perioden ut. Den som betalt 900 kronor för besök under 2011 har rätt att få frikort, men vill man räkna med besök gjorda 2012 gäller den högre gränsen.

Meny