BVC – Barnhälsovård

Till oss kan du vända Dig med frågor om Ditt barns hälsa och utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder stöd och information om tex amning, kost, vaccinationer, sömnproblem, språkutveckling, motorisk utveckling, egenvård och förebyggande av olycksfall.

Regelbundna hälsokontroller görs upp till dess att barnet börjar förskoleklass. Vaccinationer erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Karin Augustsson, BVC-sköterska
Anna-Karin Rytther, BVC-sköterska
Emelie Stridsberg, BVC-Sköterska
Per Forsberg, BVC-läkare
Lars Kvarnström, BVC-läkare
Mathilda Folkesson, Psykolog

Välkommen att kontakta oss för rådgivning/tidsbokning.
Telefontid måndag-onsdag samt fredag 08:15-09:00
Telefonnummer 0240-695110

Du kan också komma i kontakt med oss via 1177:s e-tjänster

Meny