Välj själv varifrån du ska få din vård

Det är enkelt att lista sig hos oss!

Du kan välja oss som din vårdcentral, det kallas att lista sig på en vårdcentral. Genom att gå till en och samma vårdcentral när du behöver hjälp, skapas kontinuitet i din vård. Därför är det en fördel att lista sig där du vill vara.

Om du inte är nöjd med den vårdcentral du tidigare valt eller vill byta av något annan skäl kan du göra det. Tänk på att du kan byta vårdcentral högst två gånger under en 12-månadersperiod, om det inte finns särskilda skäl att göra det fler gånger.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

För att välja oss som din vårdcentral, gå vidare med ett av alternativen nedan:

Välj med e-legitimation
Du kan välja oss genom 1177 e-tjänst för vårdval, logga in och gå till funktionen ”ändra vårdval”.

Logga in och välj vårdcentral här

Välj med listningsblankett
Du kan välja oss genom att ladda ned en listningsblankett, som du fyller i och postar till oss. Du kan också lämna in ifylld blankett direkt till oss.

Ladda ner din listningsblanket här