Om covid-19 och besök till Vårdcentralen

Du kan nu fritt söka vård hos oss. Du är välkommen att boka en tid hos oss om du upplever dina besvär som så uttalade att nyttan av ett besök överväger risken för smitta, även om du tillhör en riskgrupp. Vi kan hjälpa dig att fatta ett klokt beslut om du är osäker. Du ska som vanligt kontakta oss om du behöver akut vård men inte behöver åka till sjukhus!

Du som har en tid till vårdcentralen ska komma ensam och inte ta med anhöriga om det inte är absolut nödvändigt. Du ska avboka ditt planerade besök om du drabbats av feber, hosta eller uppvisar andra tecken på luftvägsinfektion, även vid mycket lindriga symtom.

Ibland behöver våra läkare träffa dig med feber och hosta, t ex för att avgöra om du behöver sjukhusvård eller annan behandling. Du stämmer då träff med läkaren strax utanför vårdcentralen. Ni går därefter gemensamt till vår separata byggnad som är skild från vårdcentralen, strax bredvid ingången. Läkaren undersöker därefter dig och tar relevanta prover iförd skyddsutrustning.

Åtgärderna är till för att hjälpa dig på bästa sätt samtidigt som vi skyddar andra patienter och vår personal.