Vaccin mot Covid-19 och Influensa

Alla över 12 år kan boka tid för vaccination mot covid-19 dos ett och två. Du som är född 1956 och tidigare kan även boka dos tre och samtidigt få årets influensavaccination. Följ den här länken för att boka tid på 1177.se.

Du som ska ta din tredje dos vaccin mot covid-19 kan göra det tidigast fem månader efter din andra dos. Alla över 80 år har kallats via brev eller telefon för erbjudande om covidvaccination dos tre.

Mottagningen är anpassad av smittskyddskäl. Personal ser till att vi håller avstånd till varandra. Personer med infektionssymtom får inte vistas i lokalerna!

Vaccinering med tredje dos mot covid-19 rekommenderas till nedanstående grupper:

 • Personer 65 år och äldre
 • Du bor på ett särskilt boende för äldre
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård
 • Du har ett mycket nedsatt immunförsvar – den läkare som behandlar dig bedömer om du ska ha det

Vaccinering mot influensa erbjuds i första hand till nedanstående grupper:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Andra tillstånd som ger nedsatt lungfunktion
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal inom vård och omsorg

Vid vaccinationstillfället:

 • Ha ID-handling lätt tillgänglig
 • Använd klädesplagg där ärmen enkelt kan dras upp över axeln

Vi hänvisar alla som har frågor om och önskar vaccinera sig mot pneumokocker till Vaccinationsbyrån i Ludvika.