Om influensavaccination

Mottagningen är anpassad med anledning av pandemin orsakad av covid-19. Personal ser till att vi håller avstånd till varandra. Ut- och ingångar är separata så att personer inte möts. Personer med symtom förenliga med covid-19 får inte vistas i lokalerna!

Folkets hus, Ludvika

Ingång vid Stora entrén vid Carlavägen

 • Lördag 7 november kl. 09:00-13:00
 • Lördag 14 november kl. 09:00-13:00

Filial Söderbärke

 • Måndag 9 november kl- 13:00-16:00
 • Måndag 16 november kl. 13:00-16:00

Vaccinering erbjuds i första hand till dessa grupper, och är då gratis:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Andra tillstånd som ger nedsatt lungfunktion
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal inom vård och omsorg

Personer som ej tillhör ovanstående grupper erbjuds vaccinering i december 2020

Vid vaccinationstillfället:

 • Ha ID-handling lätt tillgänglig
 • Använd klädesplagg där ärmen enkelt kan dras upp över axeln

Vi hänvisar alla som har frågor om och önskar vaccinera sig mot pneumokocker till Vaccinationsbyrån i Ludvika.

Du hittar mer information om pneumokockvaccination här.

Du mer information om Vaccinationsbyrån här.