Om influensavaccination

Om du tillhör någon av nedanstående grupper är du välkommen att höra av dig för vaccinering.

Vaccinering erbjuds till nedanstående grupper och är då gratis:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Andra tillstånd som ger nedsatt lungfunktion
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal inom vård och omsorg

Vid vaccinationstillfället:

 • Ha ID-handling lätt tillgänglig
 • Använd klädesplagg där ärmen enkelt kan dras upp över axeln

Vi hänvisar alla som har frågor om och önskar vaccinera sig mot pneumokocker till Vaccinationsbyrån i Ludvika.

Du hittar mer information om pneumokockvaccination här.

Du mer information om Vaccinationsbyrån här.