Lär känna vår personal

Vi är en privat vårdcentral som har avtal med Region Dalarna

Vårdcentralen grundades 2012 av två sjuksköterskor och fyra läkare med idén om en lokalt förankrad vårdcentral, där patienterna har en och samma läkare och där besluten tas lokalt istället för i ett avlägset styrelserum. Med de kortare beslutsvägarna kan förändringsarbetet ske smidigare, vilket gynnar dig som patient i slutändan.

Personal och patienter

I dagsläget jobbar 55 personer på Vårdcentral Engelbrekt. Det är ungefär 11 000 patienter som har valt oss som sin vårdcentral, vilket vi är väldigt stolta över.

Den goda kontinuiteten har gjort att några av våra patienter har följts av våra läkare vid BVC upp till vuxen ålder. Vi har även hand om vården för flera äldreboenden i Ludvika.

Grundidén lever vidare – och utvecklas

Flera av vårdcentralens grundande läkare arbetar fortfarande kvar på vårdcentralen och för sin expertis vidare till en ny generation läkare. Framöver kommer flera av våra utbildningsläkare att ha specialistkompetens i allmänmedicin. De flesta av dem är själva uppväxta i Ludvika eller Smedjebacken. Vår vårdcentral fortsätter att utvecklas, samtidigt som den behåller sitt hjärta.

Filial Engelbrekt i Söderbärke öppnade 2016. Här kan du träffa läkare, distriktssköterska samt ta prover.

Detta utmärker oss

  • De anställda är engagerade i verksamheten och är med och bestämmer mycket, därför är vi också en attraktiv arbetsplats.
  • De flesta av oss är boende eller uppväxta i trakten vilket gör att vi har god lokalkännedom och månar om samhället vi verkar i.
  • Vi driver vårdcentralen i egen regi, vilket ger korta beslutsvägar och stora möjligheter att själva påverka verksamheten.

Vår personal

Läkare

Bjarne Hoxell

LäkareTeam 2Läkarexamen Uppsala

Daniel Ströberg

LäkareTeam 2 och 7Läkarexamen Göteborg

Anders Sjöberg

LäkareTeam 8Läkarexamen Umeå

Julian Norberg

LäkareTeam 2 och 11Läkarexamen Örebro

Lars Kvarnström

LäkareTeam 5Läkarexamen Stockholm

Emelie Hoxell

LäkareTeam 9Läkarexamen Umeå

Rasmus Odnegård

LäkareTeam 6Läkarexamen Linköping

Henrik Zetterberg

LäkareTeam 2

Lukas Danielsson

LäkareTeam 8

Kesia Molewijk

LäkareTeam 8

Jesper Falk

LäkareTeam 3 och 6Läkarexamen Örebro

Sjuksköterskor

Agneta Dahlgren

HjärtsviktssköterskaBlodtryckssköterskaAVK-sköterska

Anette Ernebrink

Distriktssköterska Astma/KOL-sköterska

Anette Hoxell

Distriktssköterska

Klara Åhman

Distriktssköterska BVC-sköterska

Anna-Karin Rytther

Distriktssköterska BVC-sköterska

Marie Barkman

Sjuksköterska Rehabkoordinator

Johan Jakobsson

Sjuksköterska Astma/KOL-sköterska

Eva Lindblad

Distrikts­sköterska Diabetes­sköterska

Helena Parling Karlborg

Distriktssköterska Diabetessköterska

Ingleiv Rosén

Distriktssköterska

Karin Augustsson

Distriktssköterska BVC-sköterska

Ida Sveningsson

Barnmorska

Linnea Persson

Barnmorska

Lisa Gustafsson

Barnmorska

Marie Håkansson

AvdelningschefSjuksköterska

Monika Karlsson

SjuksköterskaDiabetessköterska

Pernilla Norström

Verksamhetschef Sjuksköterska

Rose-Marie Fredriksson

SjuksköterskaRiskbrukssköterska

Sandra Agerberg

SjuksköterskaRiskbrukssköterska

Dzenana Roosgårdh

Sjuksköterska

Fysioterapeuter och arbetsterpeut

Elin Bylin

Fysioterapeut

Emelie Ekman

Fysioterapeut

Erik Elzén

Fysioterapeut Rehabkoordinator

Angelica Johansson

Arbetsterapeut

Linn Nordahl

Fysioterapeut

Samtalsterapeuter och psykolog

Carolina Andersson

Samtalsterapeut

Jonas Carlsson

Samtalsterapeut

Åsa Draiby

Samtalsterapeut

Undersköterskor

Anette Jakobsson

Undersköterska

Thomas Spurny

Undersköterska

Ulrika Miettinen

Undersköterska

Caroline Andersson

Undersköterska

Jennie Carlsson

Undersköterska

Medicinska sekreterare och receptionist

Anette Falk

Medicinsk sekreterare

Anki Engvall

Medicinsk sekreterare

Britt-Marie Hedman

Medicinsk sekreterare

Emmie Gustafsson

Medicinsk sekreterare

Helene Carlsson

Medicinsk sekreterare

Lottie Lehmann

Avdelningschef Medicinsk sekreterare

Malin Jansson

Medicinsk sekreterare

Chefer och fastighetsskötare

Lottie Lehmann

Avdelningschef Medicinsk sekreterare

Marie Håkansson

AvdelningschefSjuksköterska

Pernilla Norström

Verksamhetschef Sjuksköterska

Thomas Rydelius

Fastighetsskötare

Åsa Karlsson

Avdelningschef Biomedicinsk analytiker