Lär känna vår personal

Vi är en privat vårdcentral som har avtal med Region Dalarna

Vårdcentralen grundades 2012 av två sjuksköterskor och fyra läkare med idén om en lokalt förankrad vårdcentral, där patienterna har en och samma läkare och där besluten tas lokalt istället för i ett avlägset styrelserum. Med de kortare beslutsvägarna kan förändringsarbetet ske smidigare, vilket gynnar dig som patient i slutändan.

Personal och patienter

I dagsläget jobbar 55 personer på Vårdcentral Engelbrekt. Det är ungefär 11 000 patienter som har valt oss som sin vårdcentral, vilket vi är väldigt stolta över.

Den goda kontinuiteten har gjort att några av våra patienter har följts av våra läkare vid BVC upp till vuxen ålder. Vi har även hand om vården för flera äldreboenden i Ludvika.

Grundidén lever vidare – och utvecklas

Flera av vårdcentralens grundande läkare arbetar fortfarande kvar på vårdcentralen och för sin expertis vidare till en ny generation läkare. Framöver kommer flera av våra utbildningsläkare att ha specialistkompetens i allmänmedicin. De flesta av dem är själva uppväxta i Ludvika eller Smedjebacken. Vår vårdcentral fortsätter att utvecklas, samtidigt som den behåller sitt hjärta.

Filial Engelbrekt i Söderbärke öppnade 2016. Här kan du träffa läkare, distriktssköterska samt ta prover.

Detta utmärker oss

  • De anställda är engagerade i verksamheten och är med och bestämmer mycket, därför är vi också en attraktiv arbetsplats.
  • De flesta av oss är boende eller uppväxta i trakten vilket gör att vi har god lokalkännedom och månar om samhället vi verkar i.
  • Vi driver vårdcentralen i egen regi, vilket ger korta beslutsvägar och stora möjligheter att själva påverka verksamheten.

Vår personal

Läkare

Medicinska sekreterare och receptionist