Vad gör en fysioterapeut? 

Tidigare kallades fysioterapeuter för sjukgymnaster. För att få kalla sig fysioterapeut behövs en legitimation från Socialstyrelsen. Våra fysioterapeuter arbetar med fysiska metoder för att avhjälpa smärttillstånd och förslitningsskador, men även med att träna upp motoriken vid till exempel stroke, MS eller Parkinson.

De kan erbjuda individuellt anpassade träningsprogram, TENS, akupunktur, tejpning och mycket mer. Även andra skador eller besvär kan behandlas med fysioterapi, som t ex rygg- och nackbesvär, ledvärk och huvudvärk.

Tillbaka till om oss