Vad gör en läkare? 

En läkare är någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja dig i din hälsa och ditt mående. Efter avlagd examen kan läkaren påbörja sin allmäntjänstgöring, en 18 till 24 månader lång utbildningstjänst. Flertalet läkare fortsätter därpå med en specialisttjänstgöring, vilket omfattar kurser och cirka 5 års planerad tjänstgöring som så kallad ST-läkare, följt av ansökan om specialistbevis. Hos oss finns läkare på alla nivåer i utbildningsprocessen.

Alla våra patienter tilldelas ett team. För varje team ansvarar en läkare som antingen är ST-läkare eller har specialistkompetens i allmänmedicin. Den läkaren blir din husläkare. Du träffar din husläkare vid planerade besök. Din husläkare lär känna dig och dina besvär och kan därför erbjuda dig en bättre vård.

Tillbaka till om oss