Vad gör psykologer och samtalsterapeuter
? 

Du kan vända dig till psykolog och samtalsterapeut när du har psykiska besvär och behöver stödjande och bearbetande samtal.

En psykolog är en person som har avlagt psykologexamen och ägnar sig åt psykologi. Psykologi är kunskapen om människans beteende och psykiska funktioner. Arbete som psykolog inom hälsa- och sjukvården förutsätter legitimation som psykolog.

Våra samtalsterapeuter arbetar med olika terapiinriktningar, bland annat KBT.

Vid samtalsmottagningen erbjuds du behandling mot depression, nedstämdhet, fobi, krisreaktion, ångest, smärta, stress och sömnsvårigheter.

Tillbaka till om oss

 

Våra samtalsterapeuter och vår psykolog

Carolina Andersson

Samtalsterapeut

Jonas Carlsson

Samtalsterapeut

Åsa Draiby

Samtalsterapeut