Vad är en rehabkoordinator? 

Vår rehabkoordinator har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga. Vår rehabkoordinator ser om det finns saker i just din situation som kan påverka din rehabilitering och utifrån det hjälpa dig vidare. 

Om det är bra för din rehabilitering kan vår rehabkoordinator hjälpa dig i kontakten med andra myndigheter eller organisationer. För att göra det krävs givetvis ditt samtycke. Avsikten är att hjälpa dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

Tillbaka till om oss

 

Vår rehabkordinator

Marie Barkman

Sjuksköterska Rehabkoordinator

Erik Elzén

Fysioterapeut Rehabkoordinator