Vad gör en sjuksköterska? 

Sjuksköterskor arbetar med praktiskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i den treåriga grundutbildningen är omvårdnad. Flera av våra sjuksköterskor har dessutom vidareutbildat sig, t ex till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sjuksköterska, barnmorska eller BVC-sköterska.

Specialistutbildning gör våra sjuksköterskor särskilt skickade att ta hand om dig med särskilda besvär eller åkommor. Har du t ex astma, KOL, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, bensår, småbarn eller är gravid kommer du att erbjudas personlig kontakt med någon av våra specialistsjuksköterskor.

De anpassar din behandling regelbundet utifrån din livssituation, dina provsvar och aktuella undersökningsfynd. Våra sjuksköterskor är en oumbärlig del av verksamheten.

Tillbaka till om oss