Vad gör en sjuksköterska? 

Sjuksköterskor arbetar med praktiskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i den treåriga grundutbildningen är omvårdnad. Flera av våra sjuksköterskor har dessutom vidareutbildat sig, t ex till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sjuksköterska, barnmorska eller BVC-sköterska.

Specialistutbildning gör våra sjuksköterskor skickade att ta hand om dig med särskilda åkommor eller behov. Har du t ex astma, KOL, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, bensår är gravid eller har småbarn kommer du att erbjudas personlig kontakt med någon av våra specialistsjuksköterskor.

De anpassar din behandling regelbundet utifrån din livssituation, dina provsvar och aktuella undersökningsfynd. Våra sjuksköterskor är en oumbärlig del av verksamheten.

Tillbaka till om oss