Vad gör en sjuksköterska? 

Sjuksköterskor arbetar med praktiskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i den treåriga grundutbildningen är omvårdnad. Flera av våra sjuksköterskor har dessutom vidareutbildat sig, t ex till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sjuksköterska, barnmorska eller BVC-sköterska.

Specialistutbildning gör våra sjuksköterskor skickade att ta hand om dig med särskilda åkommor eller behov. Har du t ex astma, KOL, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, bensår är gravid eller har småbarn kommer du att erbjudas personlig kontakt med någon av våra specialistsjuksköterskor.

De anpassar din behandling regelbundet utifrån din livssituation, dina provsvar och aktuella undersökningsfynd. Våra sjuksköterskor är en oumbärlig del av verksamheten.

Tillbaka till om oss

 

Våra sjuksköterskor

Agneta Dahlgren

HjärtsviktssköterskaBlodtryckssköterskaAVK-sköterska

Anette Ernebrink

Distriktssköterska Astma/KOL-sköterska

Anette Hoxell

Distriktssköterska

Marie Barkman

Sjuksköterska Rehabkoordinator

Johan Jakobsson

Sjuksköterska Astma/KOL-sköterska

Eva Lindblad

Distrikts­sköterska Diabetes­sköterska

Helena Parling Karlborg

Distriktssköterska Diabetessköterska

Ingleiv Rosén

Distriktssköterska

Marie Håkansson

AvdelningschefSjuksköterska

Monika Karlsson

SjuksköterskaDiabetessköterska

Pernilla Norström

Verksamhetschef Sjuksköterska

Rose-Marie Fredriksson

SjuksköterskaRiskbrukssköterska

Sandra Agerberg

SjuksköterskaRiskbrukssköterska

Dzenana Roosgårdh

Sjuksköterska

Helena Berg

Sjuksköterska

Therese Forslund

SjuksköterskaDiabetessköterska

Sandra Jansson

Sjuksköterska

Sten Johansson

Astma/KOL-sköterska