Vad gör en undersköterska? 

Undersköterskor arbetar med praktiskt inriktad hälso- och sjukvård. Titeln avser vanligen en person som genomgått gymnasieskolans kommunala vård- och omsorgsprogram eller utbildning vid exempelvis landstinget. Våra undersköterskor har många olika arbetsuppgifter, och ser till att verksamheten fungerar. De hjälper dig t ex med borttagning av stygn, provtagning, såromläggning, hörseltest och assisterar vid undersökningar och ingrepp.

Tillbaka till om oss