Om patientavgifter

Få koll på kostnaderna

  • Personer ej fyllda 20 år eller över 85 år har avgiftsfri sjukvård
  • Särskild taxa gäller för vissa intyg, friskvård och hälsokontroller
  • Uteblivet besök debiteras med 300 Kr + faktureringsavgift.
  • För övriga avgifter se länk till Region Dalarnas avgifter
SjukvårdPris
Öppenvård
Läkarbesök primärvård200 kronor
Läkarbesök specialistvård350 kronor
Läkarbesök akutmott Falun/Mora/Avesta (dygnet runt)400 kronor
Tilläggsavgifter
Tillägg för läkares hembesök50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid50 kronor
Recept på grund av sjukdom, ej i samband med besök

Recept på annan grund än sjukdom

100 kronor

250 kronor

Sjukvårdande behandling (t ex hos distriktssköterska)
Individuell150 kronor
Tillägg för hembesök50 kronor
Grupp100 kronor
Avgift internetbaserad vård100 kr/vecka
Röntgen
Inför/efter besök150 kronor
Vid akutbesök0 kronor
Provtagning
Inför/i samband med läkarbesök0 kronor
För kontroll150 kronor
Riktad hälsoundersökning
Mammografi och gynekologi0 kronor
Hjälpmedelsavgift
Per utlämnat hjälpmedel250 kronor
Per hörapparat500 kronor
Sterilisering
På icke medicinsk grund1300 kronor
Sent avbokat eller uteblivet besök*
Gäller samtliga besök, fakturaavgift tillkommer300 kronor + fakturaavg.
Faktureringsavgift
Vid uteblivet besök*50 kronor
Till utlandet (även akutbesök och sluten vård)50 kronor
Sluten vård (avgift per dygn)
Barn och ungdom ej fyllda 20 år0 kronor
Personer 20 år och äldre100 kronor

*Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1 300 kr för sjukvård. För sjukresor är taket 2400 kr