Om patientavgifter

Få koll på kostnaderna

  • Personer ej fyllda 20 år eller över 85 år har avgiftsfri sjukvård
  • Särskild taxa gäller för vissa intyg, friskvård och hälsokontroller
  • Uteblivet besök debiteras med 300 Kr + faktureringsavgift.
  • För övriga avgifter se länk till Region Dalarnas avgifter
Sjukvård Pris
Öppenvård
Läkarbesök primärvård 200 kronor
Läkarbesök specialistvård 350 kronor
Läkarbesök akutmott Falun/Mora/Avesta (dygnet runt) 400 kronor
Tilläggsavgifter
Tillägg för läkares hembesök 50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor

Recept på grund av sjukdom, ej i samband med besök

Recept på annan grund än sjukdom

100 kronor

250 kronor

Sjukvårdande behandling (t ex hos distriktssköterska)
Individuell 150 kronor
Tillägg för hembesök 50 kronor
Grupp 100 kronor
Avgift internetbaserad vård 100 kr/vecka
Röntgen
Inför/efter besök 150 kronor
Vid akutbesök 0 kronor
Provtagning
Inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
För kontroll 150 kronor
Riktad hälsoundersökning
Mammografi och gynekologi 0 kronor
Hjälpmedelsavgift
Per utlämnat hjälpmedel 150 kronor
Per hörapparat 500 kronor
Sterilisering
På icke medicinsk grund 1300 kronor
Sent avbokat eller uteblivet besök*
Gäller samtliga besök, fakturaavgift tillkommer 300 kronor + fakturaavg.
Faktureringsavgift
Vid uteblivet besök* 50 kronor
Till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 50 kronor
Sluten vård (avgift per dygn)
Barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor
Personer 20 år och äldre 100 kronor

*Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1 100 kr för sjukvård. För sjukresor är taket 2400 kr