Om prov för covid-19

Vi har nedan samlat information om provtagning för covid-19. Kunskapen om- och riktlinjerna för provtagning utvecklas snabbt, och vi uppdaterar texten löpande.

Från och med den 30:e november 2020 inför Region Dalarna självprovtagning för pågående infektion orsakad av covid-19 (PCR-test) för allmänheten i Dalarna. Du genomför provtagningen själv vid särskilda provtagningsstationer och utvalda apotek. Du hittar utförlig information om självprovtagning här. Provtagningen är kostnadsfri.

Region Dalarna har begränsat antalet prover får pågående infektion orsakad av covid-19 som får tas i Dalarna på grund av begränsad laboratoriekapacitet. Regionen har beslutat att länets vårdcentraler inte längre ska provta allmänheten. Länets vårdcentraler erbjuder inte längre allmänheten provtagning (PCR-test). Allmänheten hänvisas istället till självprovtagning. Ring 010 249 92 88 för råd kring självprovtagning.

Självprovtagning bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster:

 • Tryck här för att boka tid för självprovtagning.

Du bör boka tid för självprovtagning för pågående infektion orsakad av covid-19 om du:

 • har symtom på covid-19
 • haft symtom i minst 24 timmar
 • kan ta provet på dig själv i näsa och svalg med provtagningspinne

Provtagningsstationer i Västerbergslagen:

 • Smedjebacken, Barken ishallen
 • Ludvika, Apoteket liljan,Carlavägen 12
 • Ludvika, Hillängens idrottsplats

I Dalarna provtar vårdcentralerna följande grupper:

 • Boende på särskilt boende (SÄBO)
 • Personer som smittspåras
 • Barn yngre än 13 år
 • Personer som saknar personnummer
 • Personer som saknar e-legitimation
 • Vård- och omsorgspersonal

Prov för antikroppar mot covid-19:

Från och med den 30 november 2020 finns möjlighet för allmänheten att testa för antikroppar (IgG) mot covid-19, för att kontrollera för genomgången infektion. Du bokar tid för provtagning här. Provtagning för antikroppar kostar 200 kr. Du kan även fråga efter prov för antikroppar i samband med annan provtagning på din vårdcentral. Hos oss är det kostnadsfritt.

 • Provet ska tas när du är frisk och inte har några förkylnings- eller andra symtom förenliga med infektion orsakad av covid-19
 • Eftersom det som tegel tar en till tre veckor för antikroppar att bildas, tas provet när det gått minst tre veckor sedan du blev sjuk

Prov för antikroppar mot covid-19 bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster:

 • Tryck här för att boka tid för provtagning för antikroppar mot covid-19.

Om antikroppar mot covid-19

Blodprov för analys av antikroppar (serologi) tas för att se om en individ har haft en genomgången covid-19 infektion och bildat antikroppar mot viruset. Sannolikt bildar de flesta individer antikroppar (IgG) mot covid-19 en till tre veckor efter symtomdebut. Vid lindrig sjukdom kan antikroppsproduktion dröja ännu längre tid. Det är inte heller helt klarlagt om alla individer bildar antikroppar efter covid-19. Blodprov för antikroppsanalys tas när det gått minst tre veckor sedan symtomdebut.

Vad innebär påvisade antikroppar?

Ännu finns det inte tillräcklig kunskap om man blir immun efter genomgången covid-19-infektion, och i så fall hur länge immuniteten varar. Folkhälsomyndigheten med flera bedömer att det är sannolikt att genomgången covid-19-infektion ger ett visst skydd mot ny covid-19-infektion en tid. Vid andra virusinfektioner blir man oftast immun 4-6 månader, och man kan anta att det även gäller vid covid-19.

Om du insjuknar igen med förkylningssymtom inom fyra månader efter tillfrisknande från bekräftad covid-19 behöver du inte provtas igen (näsa/ svalgprov för påvisning av virusets arvsmassa (PCR)). Du kan återgå i arbete när du orkar.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.