Om prov för Covid-19

Sedan den 9 februari gäller inte rekommendationen att lämna prov för covid-19 vid symtom. Det innebär att provtagning av covid-19 för allmänheten har avslutats och att bokningsmöjligheterna har stängts. Vård- och omsorgspersonal ska däremot fortsätta att provta sig.

För allmänheten
Allmänheten behöver inte längre provta sig vid symtom. Möjligheten att boka och hämta provtagningskit stänger helt.

Personer som ska genomgå operation ska inte längre ta PCR-test några dagar innan. Istället tas antigentest på plats, i samband med operationen. Vid ytterligare frågor, kontakta opererande enhet.

För vård- och omsorgspersonal
Obs! Personal med PCR-bekräftad genomgången covid-19-infektion de senaste tre månaderna behöver inte provtas vare sig med PCR- eller antigen-test.

Vård- och omsorgspersonal fortsätter att provta sig vid symtom. Provtagningsstationerna fortsätter lämna ut provtagningskit. Vård- och omsorgspersonal bokar provtagning i förväg.

Vi får för närvarande många samtal om provtagning för covid-19. Du kan läsa utförlig information om provtagning genom att följa den här länken.