Om vaccin mot covid-19

Du hittar samlad information om vaccinering mot covid-19 i Dalarna: här.

Region Dalarna har börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19. Samtliga som är 80 år och uppåt kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller post, oavsett om de är listade på privat vårdcentral eller ej. Personer listade på privata vårdcentraler erbjuds vaccin på samma villkor som alla andra.

Personer mellan 65-79 år kommet att få information hem via post när det är deras tur att boka tid för vaccination. Bokningen sker sedan via e-tjänster på 1177.se eller via telefon. Personer mellan 56-79 år kan inte boka sin tid förrän de fått hem informationen.

För att säkerställa att de mest sårbara vaccineras först, kommer de äldsta inom gruppen att få information och möjligheten att vaccinera sig först (gruppen 75-79 år). Sedan kommer bokningen öppna för gruppen 70-74 år och slutligen för gruppen 65-69 år. Vaccineringen sker i Folkets hus i Ludvika.

Förfarandet är utformat efter vår influensavaccinering som modell, med anpassad mottagning, personal som ser till att vi håller avstånd till varandra samt separata in- och utgångar så att personer inte möts.

Du hittar samlad information om vaccinerna mot covid-19: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här