Samlad information relaterad till coronaviruset/ covid-19

Våra insatser är nu inriktade på att stötta de som är allra sjukast, i enlighet med direktiv från Region Dalarna. Vi avstår all medicinsk mottagningsverksamhet som kan anstå för att frigöra resurser till att stötta kommunens hemsjukvård och Regionens sjukhus. Våra läkare och sjuksköterskor gör hembesök till de som är för sköra för att besöka oss. En liknande omställning sker hos de flesta vårdcentraler i Sverige.

Vi ser kontinuerligt över våra planerade besök och tar ställning till om de kan anstå. Det innebär att många planerade besök skjuts på framtiden. Åtgärderna vidtas för styra våra resurser till vård som inte kan vänta och till att hantera pandemin. Vi lägger våra resurser på de som behöver dem mest. Du ska som vanligt kontakta oss om du behöver akut vård men inte behöver åka till sjukhus!

Du som har en tid till vårdcentralen ska komma ensam och inte ta med anhöriga om det inte är absolut nödvändigt. Du ska avboka ditt planerade besök om du drabbats av feber, hosta eller uppvisar andra tecken på luftvägsinfektion.

Du kan kontakta oss om du önskar telefonkontakt eller besök via videolänk istället för ett fysiskt besök. För besök via videolänk behöver du ladda ned region Dalarnas app ”Min vård”. Du hittar mer information om digitala vårdbesök: här.

Om du har feber och hosta är du välkommen att kontakta oss för bedömning via telefon. Om behovet finns förmedlar våra sjuksköterskor kontakt med läkare. Läkaren ringer upp dig och efterhör dina besvär.

Ibland behöver våra läkare träffa dig med feber och hosta, t ex för att avgöra om du behöver sjukhusvård eller annan behandling. Du stämmer då träff med läkaren strax utanför vårdcentralen. Ni går därefter gemensamt till vår separata byggnad som är skild från vårdcentralen, strax bredvid ingången. Läkaren undersöker därefter dig och tar relevanta prover iförd skyddsutrustning.

Åtgärderna är till för att hjälpa dig på bästa sätt samtidigt som vi skyddar andra patienter och vår personal.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.