Sommarbemanning

I sommar har vi öppet som vanligt.

På grund av semestrar är bemanningen lägre.

Det är därför särskilt viktigt att vi prioriterar vården till den som behöver den mest.

Det innebär att ärenden som normalt handläggs vid full bemanning inte görs under sommaren.

Det kan även innebära att du behöver stå tillbaka för att vi ska kunna hjälpa patienter med ännu större behov.

Kom ihåg att du alltid kan ringa 1177 för rådgivning.

Glad sommar!