Till dig med feber, hosta eller andra tecken på luftvägsinfektion

Har du feber, hosta eller andra tecken på luftvägsinfektion?

Besök då inte vårdcentralen eller annan vårdinrättning om du inte är allvarligt sjuk. Vi behöver undvika smittspridning i väntrum och vårdmiljöer. Du kan ringa oss för råd om du är tveksam. Om behovet finns förmedlar våra sjuksköterskor kontakt med läkare. Läkaren ringer upp dig och efterhör dina besvär. Det går ofta bra att hjälpa utan ett fysiskt besök på vårdcentralen.

Ibland behöver dock våra läkare träffa dig med feber och hosta, t ex för att lyssna på lungorna eller för att ta prover. Du stämmer då träff med läkaren strax utanför vårdcentralen. Ni går därefter gemensamt till ett undersökningsrum skiljt från vårdcentralen. Läkaren undersöker dig och tar relevanta prover iförd skyddsutrustning.

Åtgärderna är till för att hjälpa dig på bästa sätt samtidigt som vi skyddar andra patienter och vår personal.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.