Till dig över 70 år

Du bör överväga att avboka ditt besök hos oss eller vid annan vårdinrättning om du är över 70 år gammal. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Du kan kontakta oss för råd om du är tveksam.

Vår ser aktivt över våra planerade besök och kontaktar dig om vi gör bedömningen att du bör avstå ett fysiskt besök på vårdcentralen. I vissa fall kan besöket istället ske per telefon eller videolänk, men behöver ibland skjutas på framtiden. Vi hoppas då på ditt överseende. Åtgärden vidtas för att skydda dig som patient.

Du kan kontakta oss om du önskar telefonkontakt eller besök via videolänk istället för ett fysiskt besök. För besök via videolänk behöver du ladda ned region Dalarnas app ”Min vård”.

Du hittar mer information om digitala vårdbesök: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.