Vad behöver jag göra när jag listat mig hos er?


Om du väljer att lista dig hos rekommenderar vi att du lämnar in journalkopior från tidigare vårdkontakter till oss. Därefter sammanställer vi din sjukhistoria och uppdaterar din läkemedelslista. På så vis kan vi erbjuda dig bättre vård från början. Om du förskrivs narkotikaklassade läkemedel vill vi gärna träffa dig innan vi tar över läkemedelsförskrivningen.