Vad gör vi för att hantera coronakrisen?

 • Vi tar prov för covid-19, både på sjuka och personer med lindriga symtom, inklusive vårdpersonal. Vi testar både för pågående infektion (PCR) och analys av antikroppar (serologi).
 • Våra läkare och sjuksköterskor har gjort hembesök till de som vi bedömer är för sköra för att besöka oss.
 • Våra läkare och sköterskor bedömer patienter med misstänkt infektion orsakad av covid-19. Vi har utrustat en undersökningsbod för ändamålet.
 • Vi har utökat vår akutverksamhet för att bedöma fler med akut sjukdom.
 • Vi har utökat vår telefonrådgivning för att alla ska få svar på sina frågor.
 • Sjuksköterskor i hemsjukvården har haft möjlighet till direktkontakt med våra läkare veckans alla dagar.
 • Vi har bemannat andra vårdinrättningar med våra läkare och sjuksköterskor, bland annat jourmottagningen i Ludvika.
 • Vi samarbetar med Vaccinationsbyrån i Ludvika för vaccinering av riskgrupper mot pneumokocker. Samarbetet skyddar riskgrupper och minskar risken för smittspridning.
 • Vi har gjort det möjligt att genomföra mottagningsbesök via videolänk.
 • Vi har låtit de i vår personal som är 70 år eller över lämna arbetet tillfälligt för att skydda dem från att bli infekterade.
 • Vi har gjort det lättare för vår personal att arbeta hemifrån.
 • Vi har tidigare ställt in planerade besök för att minska risken för smittspridning, men genomför nu åter planerade besök, där nyttan vägs mot risken för allvarlig infektion. Vi planerar för helgmottagning framöver om behovet uppstår.
 • Vår personal samlas inför varje arbetsdag för information. Vår ledningsgrupp möts regelbundet och har frekvent kontakt med sjukvårdens andra instanser.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.