Vad tycker våra patienter om läkarbesöken hos oss?

Hos oss är patienterna nöjdare med sina läkarbesök jämfört vid Ludvikas största Vårdcentral, enligt Nationell Patientenkät, NPE. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Vi är är väldigt stolta över att kunna leverera en god vård tillsammans med, och för våra patienter! Om du följer den här länken kommer du till hemsidans avsnitt om läkare. Om du därefter scrollar ned hittar du ett stapeldiagram som visar ett utdrag ur ”Nationell Patientenkät” för 2021. Om du vill läsa mer följer du den här länken.