Få kontroll på barnens hälsa

Vård genom livet

Vi följer ditt barns hälsa från att ni kommer hem från BB fram tills skolstart. 

Vi följer ditt barns hälsa vid vår Barnavårdscentral (BVC) från det att ni kommer hem från BB fram till skolstart. När ni precis kommit hem från BB gör vi hembesök och därefter kallas ni för regelbundna kontroller av ditt barn tillsammans med våra BVC-sköterskor och läkare. När barnen kommer upp i skolåldern tar skolhälsovården över det förebyggande arbetet. All barnhälsovård är gratis. Ungdomsmottagningar finns i Ludvika och Smedjebacken. Dit är alla ungdomar och unga vuxna upp till 23 års ålder välkomna att kostnadsfritt söka vård. Tryck här för att läsa mer om vårdutbudet på din ungdomsmottagning.

Så kan vi hjälpa dig:

Vi arbetar för att ditt barn ska få bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Förutom hälsokontroller, uppföljning av barnets utveckling och vaccinationer hjälper vi dig då ditt barn blir sjukt. När behovet finns tar vi hjälp av vår specialutbildade psykolog eller remitterar till rätt specialistklinik. Vi finns här för att hjälpa dig och ditt barn.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till barns hälsa?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!