Ta tillbaka kontrollen

Behandling av olika beroenden

Vi hjälper dig eller din anhöriga genom beroende och missbruk.

Olika typer av beroende har allvarliga konsekvenser för de drabbade och deras anhöriga. Beroende är en sjukdom som har genetiska, biologiska, sociala och psykologiska orsaker och kräver väl avvägd behandling.

Alkohol

Alkoholberoende och riskbruk av alkohol är vanligt och kan se mycket olika ut för olika människor. För vissa innebär det dagligt drickande, för andra festande under helger. Det är också stor skillnad på hur livet i övrigt ser ut. Även människor med framgångsrik karriär och stabilt familjeliv kan utveckla alkoholproblem. Gemensamt för dem som blivit beroende av alkohol är att de inte längre kan välja hur mycket de dricker. Alkoholen blir en krycka för att klara av både vardagen och livskriser. Om du är orolig över ditt drickande så är du välkommen att höra av dig till oss för råd och stöd.

Narkotika

Droger används ibland som självmedicinering för att hantera svåra känslor och ibland för att förgylla fester och liknande. Så småningom kan drogen få en allt större plats i livet och blir ett tvång snarare än ett val. Både ruset och abstinensen kan ge allvarliga fysiska och psykiska symtom. Humörsvängningar, depression och irrationellt beteende är vanligt och kan få negativa konsekvenser för personens sociala liv.

Vissa droger kan vara farliga att sluta med på egen hand och för att vara på den säkra sidan behövs ibland inläggning på en vårdavdelning och läkemedel som lindrar symtom på abstinens. I lindriga fall kan det räcka med en personlig kontakt för att lyckas bryta ett pågående missbruk. Du kan få råd, hjälp och stöd av oss för att sluta även om du inte upplevt allvarliga konsekvenser av ditt missbruk än.

Läkemedel

Vissa läkemedel är starkt beroendeframkallande. Det kan vara smärtstillande opioider eller lugnande bensodiazepiner. Läkare skriver ut sådana läkemedel av ett antal olika skäl och det händer att vissa har svårt att sluta med läkemedlet när behandlingen är avslutad. Det kanske inte längre går att somna utan läkemedlet, smärtorna blir värre eller ångesten starkare. Oavsett hur och varför ett läkemedelsberoende börjat är du välkommen att vända dig till oss för hjälp med att sluta utan onödiga risker.

Tobak

Om du lyckas sluta röka minskar risken att du ska drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdom betydligt. Rökhostan försvinner, immunförsvaret och sömnen förbättras. Snus innehåller också ett stort antal ämnen som är skadliga för hälsan. Det är vanligt att få skador på tandköttet vid snusning och risken ökar för diabetes typ 2. Snusning ökar också risken för dödsfall vid stroke. 

Så kan vi hjälpa dig:

Hos oss kan du få hjälp oavsett var du är i ditt beroende. För att hjälpa dig erbjuder vi en personlig kontakt med vår riskbrukssjuksköterska. Hon är särskilt utbildad att hjälpa dig med beroende eller riskbruk. Hon samarbetar med dig och din husläkare. Vi kan erbjuda samtalsterapi och läkemedelsbehandling. Det finns t ex läkemedel som underlättar rökstopp och minskar suget efter alkohol. Vid läkemedelsberoende kan våra läkare hjälpa dig att utforma ett nedtrappningsschema för att hjälpa dig utan onödiga risker och abstinens. Om det behövs hjälper vi dig med remiss till rätt specialistklinik, t ex till psykiater specialiserad på beroendeproblematik.

Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta röka eller snusa. Försök ändra dina tobaksvanor fram till stoppdagen, t ex genom att röka på andra tider eller platser, hoppa över någon cigarett eller minska ditt snusande. På stoppdagen – sluta helt och gör dig av med all tobak. Ät regelbundet och öka din fysiska aktivitet.

Uppskatta hur mycket du dricker, t ex i en alkoholdagbok. Fundera på i vilka situationer du kan dra ned. Undvik alkohol som törstsläckare. Bestäm att varannan dryck är alkoholfri. Välj dryck med lägre alkoholhalt. Drick bara alkoholfritt efter ett visst klockslag. Var öppen med att du vill dricka mindre alkohol.

I socialstyrelsens riktlinjer för behandling av sömnproblem står att sömnhygieniska insatser och kognitiv beteendeterapi (KBT) är förstahandsval vid sömnstörningar och att läkemedel endast bör användas kortare perioder. Kortare behandlingstid och återkommande avbrott i läkemedelsbehandlingen minskar risken för toleransutveckling och beroende.

I läkemedelsbolagens egen produktbeskrivning av Zolpidem (Stilnoct) och Zopiklon (Imovane) står att behandlingstiden bör vara så kort som möjligt och ej överstiga fyra veckor. Du hittar produktbeskrivningar för läkemedel här.

Vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ansvaret för behandlingen delat mellan vårdgivare och patient. Här kan du läsa mer om ansvarsfördelningen.

Vårt ansvar som vårdgivare är att:

 • Med jämna mellanrum utvärdera din behandling
 • Vid uppföljning av behandling vid behov ordinera drogtest
 • Besluta hur receptförnyelse ska ske
 • Informera dig om och erbjuda alternativa behandlingsmöjligheter
 • Utforma nedtrappning om beroende föreligger
 • Avbryta behandlingen vid avsteg från ordinationen

Ditt ansvar som patient är att:

 • Ta läkemedlet enligt ordination
 • Inte införskaffa läkemedlet på annat håll
 • Hålla god ordning på mediciner och recept
 • Inte ge ditt läkemedel till någon annan
 • Begära recept enligt ordination och i god tid innan läkemedlet tar slut
 • Ge ditt tillstånd att förskrivare och ansvarig vårdpersonal får ta del av läkemedelsförteckning, uthämtade läkemedel samt dina journaluppgifter hos andra vårdgivare
Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till beroende och missbruk?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!