symtom, behandling och prognos

Cancer, en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer om sjukdomen som drabbar en tredjedel av alla människor någon gång i livet.

Cancer förekommer i många olika former och kan uppstå överallt i kroppen. Symtom, behandling och prognos varierar stort mellan olika typer av cancer. Gemensamt är att sjukdomen beror på celler som delar sig okontrollerat.

När cancer uppstår beror det på att en celldelning har misslyckats. Kroppens celler delar sig konstant för att skapa nya celler som ersätter de gamla. För det mesta går det utan problem. I vissa fall kan delningen leda till skador på en ny cell och ibland klarar kroppen inte att reparera skadan eller förstöra cellen. När den skadade cellen fortsätter att dela sig uppstår fler och fler defekta celler. Cancerceller delar sig fortare än vanliga celler och tumörer kan därför öka mycket snabbt i storlek och bli livshotande. Många tumörer är ofarliga, godartade, och räknas inte som cancer.

Vissa cancersjukdomar är kända för att oftare drabba personer som har specifika riskfaktorer. För mycket sol kan öka risken för hudcancer. Tobaksrök innehåller ett antal cancerframkallande ämnen och ökar risken för många olika typer av cancer. Även alkohol och vissa miljögifter ökar risken för cancer och genetiska faktorer kan ha stort inflytande. Cancerforskningen har gjort stora framsteg och vi vet idag mycket mer om de bakomliggande orsakerna än för 50 år sedan. Trots det finns det fortfarande många frågor kvar kring hur cancer utvecklas och varför.

Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna och drabbar en tredjedel av alla människor någon gång under livet. Cancer är vanligare hos äldre människor eftersom åldringsprocessen i sig innebär större risk för utveckling av cancerceller, men också för att det ibland tar lång tid för själva cellen att utvecklas från friska celler till cancerceller. De flesta barn som får cancer överlever idag, och många cancersjukdomar har bra prognos även för vuxna. Ju tidigare cancern upptäcks, desto bättre chans har personen att tillfriskna.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du känner oro för din hälsa och har symtom som du tror kan bero på cancer är du välkommen att kontakta oss. Ofta kan våra läkare undersöka dig och ta prover som ger lugnande besked. Om din berättelse eller undersökningsfynd inger misstanke om cancer eller annan sjuklighet hjälper vi dig att driva diagnostiken vidare med ytterligare provtagning, bilddiagnostik eller remiss till rätt specialistklinik.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till cancer?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!