Vad är diabetes?

Diabetes = flera sjukdomar.

Diabetes är egentligen flera sjukdomar med olika orsaker och behandlingar.
Läs mer om dem här.

Diabetes är egentligen flera sjukdomar med olika orsaker och behandlingar. Gemensamt för alla typer av diabetes är att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes beror på en obalans i kroppens förmåga att producera eller att använda insulin.

Diabetes typ 1 beror på att kroppen helt eller nästan helt slutat producera insulin. Diabetes typ 2 innebär att kroppen har nedsatt känslighet för insulin.

Kroppen reglerar mängden socker i blodet genom att producera insulin. När insulinproduktionen inte fungerar stiger sockerhalten. Vanliga symtom är stora urinmängder, ökad törst och trötthet. 

Obehandlad diabetes kan bland annat ge skador på kärl, nerver och njurar. Obehandlad eller dåligt reglerad diabetes kan på sikt leda till njursvikt, behov av dialys och eventuellt njurtransplantation. Andra vanliga problem inkluderar dålig cirkulation i fötterna, hjärtinfarkt, ledproblem, nervskador och tandproblem.

Förutom diabetes typ 1 och 2 finns även graviditetsdiabetes som drabbar både mamman och fostret. Graviditetsdiabetes är ofta symtomfri. Om sockernivåerna inte hålls under kontroll börjar fostret växa mer än normalt och blir väldigt stort vilket bland annat innebär ökad risk för förlossningsskador.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du misstänker att du har diabetes är du välkommen att kontakta oss. Sjukdomen upptäcks ofta hos oss på vårdcentralen, ibland i samband med besök i annat ärende. Vi har huvudansvaret för att behandla de flesta med diabetes, framförallt de med diabetes typ 2.

Om du har diabetes erbjuds du en personlig kontakt med egen diabetessköterska. Du erbjuds regelbundna besök hos henne och till din husläkare. Din behandling anpassas regelbundet utifrån din livssituation, dina provsvar och aktuella undersökningsfynd. Syftet är att minska risken för följdsjukdomar orsakade av skador på kärl, nerver och njurar. Vi kan hjälpa till med alla aspekter av att leva med diabetes.

Hur väl presterar vi jämfört andra vårdcentraler i Dalarna och riket?

Nedan ser du två diagram som visar långtidssocker och blodtryck hos diabetiker listade hos och på andra vårdcentraler i Dalarna och riket över tid. Grafen till vänster visar att andelen patienter med ett riktigt högt långtidssocker är lägre hos oss än snittet i Dalarna och riket. Grafen till höger visar att andelen diabetiker med ett välreglerat blodtryck är högre hos oss än snittet i Dalarna och riket. Vi är stolta över vad vi åstadkommer tillsammans med våra patienter, och arbetar aktivt för att erbjuda bästa möjliga vård.

Tillbaka till alla vårdområden

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till diabetes?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!