Lär känna din hjärna

Kroppens kommunikationssystem

Hjärnan och nerverna utgör kroppens kommunikationssystem. Både medvetna handlingar och kroppsliga reaktioner sker när elektriska impulser går via nervsystemet. Även sinnesintryck går via nervbanorna.

Tillsammans bildar hjärnan och ryggmärgen det centrala nervsystemet, CNS. Från ryggmärgen och hjärnan går signaler ut till nerverna som bildar det perifera nervsystemet. Förutom att skicka ut kommandon till musklerna så får nerverna också tillbaka information från olika sinnesintryck till hjärnan. Kommunikationen sker när elektriska impulser skickas genom nätverket som nervcellerna är del av. En enda cell kan vara kopplad till så många som 1000 andra celler. Själva nervcellen sitter i hjärnan eller ryggmärgen och därifrån går långa utskott, så kallade axon, ut till alla delar av kroppen.

Vissa nerver är inte viljestyrda. Vi kan t ex inte medvetet påverka tarmrörelser eller olika nedbrytningsprocesser i kroppen. Den delen av nervsystemet kallas för det autonoma nervsystemet. Den viljestyrda delen, som vi använder för att röra på oss, prata och läsa kallas för det somatiska nervsystemet.

Hjärnan och nerverna är ett komplext system med komplexa sjukdomar. Allt från blodproppar till Alzheimers sjukdom påverkar hjärnans funktion. En del sjukdomar attackerar specifikt nerverna, som multipel skleros, medan Parkinsons sjukdom påverkar signalsubstanserna och därmed hjärnans förmåga att kommunicera via nerverna. Tack vare de stora forskningsinsatser som pågår har många framsteg gjorts, men botemedel saknas ännu för många vanliga neurologiska sjukdomar.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du känner oro för din hälsa och har symtom som du tror kan bero på en nervsjukdom är du välkommen att kontakta oss. Ofta kan våra läkare undersöka dig och ta prover som ger lugnande besked. Om din berättelse, provsvar eller undersökningsfynd inger misstanke om neurologisk sjukdom eller annan sjuklighet kan vi hjälpa dig genom ytterligare utredning eller med remiss till rätt specialistklinik. Symtomen på sjukdomar i hjärna eller nerver kan vara svåra att tyda och ofta ställs rätt diagnos av en specialist på nervsystemets sjukdomar, en neurolog.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till hjärna och nerver?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!