När behöver jag en injektion?

Vi hjälper dig med injektioner

Vi hjälper dig, snabbt och smidigt!

Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper våra sjuksköterskor dig med behandlingen. Du tar oftast med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen. I vissa fall har vi ditt läkemedel hos oss på vårdcentralen.

Våra distriktssjuksköterskor hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till injektioner?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!