Behöver du ett intyg?

Vi kan hjälpa dig med olika intyg

Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn eller färdtjänst. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information. Våra sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig.

Reglerna för att resa med läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder, det gäller även inom EU. Det finns även särskilda regler för att resa med narkotikaklassade och dopningsklassade läkemedel. För att få reda på vilka regler som gäller när du har med dig läkemedel på resa till ett annat land behöver du kontakta landets ambassad i Sverige för att få information. På regeringskansliets webbplats kan du ladda ned en diplomatlista som innehåller kontaktuppgifter till ambassader i Sverige.

När du reser inom Schengenområdet med narkotikaklassade läkemedel, t ex vissa sömnmediciner och värkmediciner, behöver du ett så kallat Schengenintyg. I Sverige kontaktar du ett apotek för att få hjälp med utfärdandet. Tänk även på att Schengenreglerna inte gäller för alla EU-länder.

Om du reser utanför Schengenområdet med narkotikaklassade läkemedel och har frågor gällande införselregler kan du vända dig till det aktuella landets ambassad i Sverige för att få råd och hjälp. Tänk även på att Schengenreglerna inte gäller för alla EU-länder.

Vi utfärdar som regel inte intyg för laktosintolerans, men förklarar gärna varför för de som önskar intyget, t ex barnets skola. Sammanfattningsvis baseras diagnos oftast helt på barnets beskrivning av sina besvär. 

Laktosintolerans beror på sänkt nivå av enzymet laktos i tunntarmsslemhinnan. Blodprover kan testa för gener som kodar för protein som spjälkar laktos eller för antikroppar mot specifika proteiner. Provtagning görs endast i undantagsfall och kan inte användas för att säkert ställa diagnosen laktosintolerans eller klinisk allergi mot komjölk. Proverna är otillförlitliga; du kan uppleva besvär vid intag av mjölkprodukter även om proverna har utfallit utan anmärkning eller vara besvärsfri trots att proverna talar för intolerans eller allergi.

Om du eller ditt barn upplever besvär vid intag av mjölkprodukter och förbättras vid seponering är diagnosen ofta säkerställd och provtagning ej nödvändig. Undantaget är allvarliga, potentiellt farliga reaktioner. Utredningen sker då vanligtvis vid specialiserad allergimottagning.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker hjälp relaterad till utfärdande av intyg?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker hjälp med utfärdande av intyg!