Lär känna dina leder, muskler och skelett

Hårt arbetande delar

Skelettet, musklerna och lederna arbetar hårt och råkar ofta ut för skador. Ryggont, värk i axlar och nacke och ömma leder är vanliga problem, men i de allra flesta fall är de behandlingsbara.

Skelettet utgör en stomme för kroppen och håller den upprätt. Det skyddar även hjärnan och de inre organen och fungerar som fäste och hävstång för musklerna. De stora benens röda benmärg producerar blodets beståndsdelar, medan de mindre benen innehåller gul benmärg, vilket huvudsakligen är fett. Där benen möts och rör sig i relation till varandra sitter lederna. Förutom att lederna möjliggör effektiva rörelser så håller de även ihop benen och ger skelettet stadga.

Musklerna består av olika typer av muskelfibrer och bildar tillsammans med skelett och leder det som kallas för rörelseapparaten. Kroppen har tre olika sorters muskler. Hjärtmuskulaturen bygger upp hjärtat och drar ihop sig för att pumpa ut blod i kroppen. Skelettmuskulaturen bygger upp de stora muskelgrupperna och har sitt fäste i skelettbenen. Det är den enda muskulatur som kan påverkas av viljan. Slutligen består kroppen av en stor mängd glatt muskulatur. De musklerna utför många av kroppens viktigaste funktioner, såsom matsmältning, blodflöde och andningsapparaten.

Skador på rörelseapparaten är ofta isolerade, men kan komma att påverka andra delar om de inte behandlas eller om överansträngning fortsätter. T ex kan en muskelskada göra att du stödjer för mycket på andra leder och muskler och om du stukar foten kan muskler i andra benet bli överansträngda. Oftast upptäcks skador på grund av smärta, både akut och långvarig, eller i samband med en olycka. Benbrott, trasiga muskler och inflammerade leder kan kräva lång behandling. De vanligaste problemen som drabbar rörelseapparaten är trauman i samband med olyckor och ryggont, som kan ha många olika orsaker.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du upplever smärtor i leder, muskler och skelett är du välkommen att höra av dig till oss. Vi erbjuder behandling som anpassas utifrån dig. Hos oss samarbetar flera yrkesgrupper för att utreda och behandla dina besvär.

Ofta är våra fysioterapeuter bäst lämpade att bistå dig. De kan lindra eller bota smärttillstånd med individanpassade träningsprogram, laserbehandling, stötvågsbehandling eller akupunktur. Som patient hos oss är du välkommen att träna i vårat gym. Våra fysioterapeuter använder ultraljudsutrustning för att diagnosticera skador och inflammationer. Utrustningen sparar dig tid och pengar eftersom du inte behöver resa till Falu lasarett för undersökning.

Om du har artros erbjuder vi dig grupputbildning och träning i artrosskola. Där får du lära dig hur du stärker muskulaturen kring den artrosdrabbade leden. Det har ofta god effekt på smärtorna utan andra biverkningar än träningsvärk.

Om du har smärtor i händerna eller har skadat fingrarna erbjuds du kontakt med vår arbetsterapeut. Hon hjälper dig i din rehabilitering och tillverkar individanpassade ortoser. Vår arbetsterapeut hjälper dig även med utprovning av andra hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol.

Om annan utredning eller behandling behövs, t ex provtagning, ytterligare bilddiagnostik eller smärtstillande läkemedel, hjälper din husläkare dig.

Om du är sjukskriven erbjuder vi kontakt med vår rehabkoordinator för stöd i rehabiliteringsprocessen. Rehabkoordinatorn hjälper dig att upprätta en individuell rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till leder, muskler, skelett?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!