Se upp för ögonbesvär

Sköt om dina ögon

Ögonen är ett komplext organ som har stort inflytande över våra liv och hur vi uppfattar verkligheten. Tack vare forskning och medicinsk utveckling är det möjligt för fler än någonsin att se felfritt.

Ögonen kan drabbas både av sjukdomar och olika ögonbesvär som behöver behandlas. Det kan t ex handla om ögoninflammation eller stopp i tårvägarna. Operation av gråstarr är idag en världens mest förekommande operation. Majoriteten av människor får gråstarr när de blir äldre.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du känner oro för din hälsa och har symtom som du tror kan bero på en sjukdom i ögonen är du välkommen att kontakta oss. Ofta kan våra läkare undersöka dig, ge lugnande besked och rätt behandling. Vårdcentralen är väl rustad för att hjälpa dig med dina ögonbesvär. Vi kan t ex mäta ögontryck, avlägsna föremål från ögonen samt bedöma och behandla vanliga ögoninfektioner. Om din berättelse eller undersökningsfynd inger misstanke om annan sjuklighet hjälper vi dig att driva diagnostiken vidare med ytterligare provtagning, bilddiagnostik eller remiss till rätt specialistklinik, t ex ögonläkare.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till ögonhälsa?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!