Ta tillbaka kontrollen över dig själv

Det är aldrig hopplöst

Depression och ångest är vanligare än folk tror, men ofta svårt att prata om. Det är viktigt att veta att sjukdomarna går att behandla, även om situationen kan kännas hopplös för den som drabbats.

Depression

Depression är vanligt både hos män och kvinnor och mer än var fjärde människa blir deprimerad någon gång under livet. Att känna sig ledsen eller trött ibland är naturligt, men för den deprimerade tar dessa känslor över helt. Livet känns meningslöst och hopplöst, orken tryter och glädjen försvinner. Tankar om döden och känslor av värdelöshet är också vanliga, liksom koncentrationssvårigheter och störd sömn och aptit.

En obehandlad depression kan vara svår att hämta sig från och i värsta fall kommer den tillbaka om och om igen. Orsakerna till depression är många och det är inte alltid det går att hitta en specifik anledning. Långvarig stress, sorg, separationer och även svåra konflikter kan utlösa depressiva tillstånd. Olika ångestsjukdomar, ADHD och hög alkoholkonsumtion kan öka risken och förvärra situationen.

Ångest

Ångest innebär stark oro och ängslan och ibland en panikartad rädsla. Olika typer av ångest kan yttra sig på olika sätt. En del har lidit av överdriven ängslighet och oroliga tankar ända sen barndomen. Hos andra dyker ångesten upp efter traumatiska händelser eller perioder av långvarig stress. Ångest är mer än nervositet eller oro över vardagliga problem.

När någon har ångest gör en överproduktion av stresshormon att hjärnan och kroppen reagerar som om de stod inför en omedelbar och allvarlig fara. Symtomen kan vara t ex yrsel, darrningar, andningssvårigheter, illamående, diarré och hjärtklappning. Plötsliga panikångestattacker kan ibland påminna om en hjärtattack.

Ångesten kan också vara mer lågintensiv, men istället konstant närvarande. Liksom depression kan ångest behandlas med terapi och/eller mediciner. Ofta gör sjukdomen i sig att det tar emot att söka hjälp. Det är vanligt med skam- och skuldkänslor och omgivningen förstår ofta inte hur plågsam psykisk ohälsa kan vara. Ofta försöker den drabbade dölja sina problem så länge det går.

Så kan vi hjälpa dig:

Hos oss kommer du mötas av människor som kan förstå och hantera de intensiva och komplexa känslor och tankar som kommer med depression och ångest. Vi erbjuder flera behandlingar som anpassas utifrån dina behov. Hos oss samarbetar flera yrkesgrupper för att utreda och behandla dina psykiska besvär. Du träffar samtalsterapeut, psykolog eller läkare.

Vi erbjuder samtalsbehandling vid depression, nedstämdhet, fobi, krisreaktion, ångest, smärta, stress och sömnsvårigheter. Inom vissa områden erbjuder vi internetbaserad terapi. Din husläkare kan även erbjuda läkemedelsbehandling i samråd med dig och din samtalsterapeut och psykolog.

Om din berättelse, provsvar eller undersökningsfynd inger misstanke om sjukdom som kräver annan kompetens hjälper vi dig med remiss till rätt specialistklinik, t ex till psykiatrin.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till psykisk ohälsa?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!