Tejp, stygn och förband

Behövs lite mer än ett plåster?

Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är du välkommen att kontakta oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

Så kan vi hjälpa dig:

Våra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare hjälper dig med ditt sår. Vi kan foga samman dina sår, med t ex stygn eller tejp, ta bort stygn eller agraffer och bedöma eventuella sårinfektioner.

Våra särskilt utbildade distriktssjuksköterskor hjälper dig med bensår. De bedömer ditt bensår och ser till att du får rätt behandling. Du erbjuds därefter regelbundna besök för kontroll och såromläggning tills dess att ditt sår läkt. De kan även hjälpa dig i kontakten med hemsjukvården för såromläggning i hemmet.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till sår och sårvård?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!