Vad är smärta?

Aj, det gjorde ont!

Vad är egentligen smärta, varför gör det ont?
Finns det olika typer av smärta?

En skada eller sjukdom kan göra att du har ont. Smärtan kan komma plötsligt och gå över snabbt eller vara långvarig. Ibland kan det vara svårt att hitta den direkta orsaken till att det fortsätter att göra ont. Det är viktigt att du som har haft ont länge får rätt behandling och hjälp att hantera din smärta. Smärta kan delas in i olika typer beroende på vad som orsakar den.

Vävnadssmärta kan orsakas av skada på huden, musklerna, blodkärlen och skelettet. Den här typen av smärta är vanlig och de flesta har upplevt den någon gång. Vävnadssmärta uppkommer t ex när du har en inflammation i kroppen, efter en operation eller om du bränner dig.

Nervsmärta beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. Både en direkt skada på nerven och tryck på nerven kan göra att du får ont. Vid nervsmärta får du ofta störningar i känseln och förändrad känsel i exempelvis huden. Smärtan kan även stråla ut i en arm eller ett ben. Ibland kan smärtan komma i attacker, som blixtar eller bränner. Nervsmärta finns ofta kvar länge och är svårare att behandla än smärta i skadade vävnader. Sjukdomar och tillstånd som har samband med nervsmärta är t ex diskbråck som påverkar nerver, bältros, diabetes, multipel skleros och stroke.

Fantomsmärtor efter en amputation är också en typ av nervsmärta. Fantomsmärta är när det gör ont i en kroppsdel som inte längre finns kvar. Smärtan beror på förändringar i hjärnan och att nervtrådar skadats. Avskurna nervtrådar som har börjat växa ut igen är ofta extra känsliga och du kan få ont vid lätt beröring eller utan att någon beröring skett.

Psykogen smärta är smärta som uppstår vid psykisk sjukdom. Smärtan har alltså sin orsak i en psykiatrisk diagnos som depression eller posttraumatisk stress.

Ibland hittas varken vävnadsskador eller nervskador som kan förklara smärtan. Det kan bero på att du har förändringar som inte går att upptäcka med röntgen eller andra undersökningar. Att ha ont utan att någon skada kan påvisas förekommer vid t ex smärta i nacken och axlarna eller vid långvarig ryggvärk. Det kan också vara så att du inte har fått den behandling som bäst skulle hjälpa mot de besvär du har. Om smärtan inte kan lindras med läkemedel eller fysioterapi kan du behöva lära dig mer om smärthantering, exempelvis genom psykologisk terapi. Att hantera smärta handlar om att du tar kontrollen över ditt liv, i stället för att låta smärtan styra.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du upplever smärta är du välkommen att höra av dig till oss. Vi erbjuder en bred behandlingsarsenal som anpassas utifrån dina besvär. Hos oss samarbetar flera yrkesgrupper för att utreda och behandla din smärta. Våra fysioterapeuter utreder, lindrar eller botar smärttillstånd med individanpassade träningsprogram, laserbehandling, stötvågsbehandling eller akupunktur. Fysioterapeuterna använder ultraljudsutrustning för att diagnostisera skador och inflammationer.

Om du har smärta i händerna kan vår arbetsterapeut hjälpa dig med rehabilitering och tillverka individanpassade ortoser. Våra samtalsterapeuter och psykolog kan hjälpa dig med smärthantering och psykisk ohälsa. Din husläkare kan ta prover, utreda med bilddiagnostik och hjälpa dig med läkemedelsbehandling. Om det behövs hjälper vi dig med remiss till rätt specialistklinik, t ex till smärtmottagning.

Försök att röra på dig så mycket som du klarar av. Det är lätt att bli stillasittande och passiv när du har ont men värken kan förvärras om du rör dig för lite. Fysisk aktivitet några gånger i veckan ger positiva långtidseffekter. De positiva effekterna kan märkas på att musklerna fungerar bättre, på din fysiska och psykiska hälsa och även på själva smärtan. Börja träna på en låg nivå och öka gradvis belastningen. Konditionsträning och muskelträning är bra, t ex promenader, stavgång, simning, cykling, skidåkning eller gruppgymnastik. I början kan det göra mer ont och du kan känna det som att du har skadat dig, men det har du nästan aldrig.

Hur du mår påverkar hur du reagerar på att ha ont. Smärtan kan bli svårare att hantera om du är nedstämd, orolig, sover dåligt, upplever mycket stress eller har problem hemma eller på jobbet. Om du inte är i psykisk balans kan det bidra till att smärtan blir långvarig. Tänk igenom vilka delar i din vardag som du mår bra av, vilka delar som du mår sämre av och vad som kan orsaka stress. Kanske går det att förändra något så att stressen minskar. Ibland kan du få stöd genom företagshälsovården om stressen beror på något i din arbetsmiljö.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till smärta?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!