Läs mer om vaccination

Skydda dig mot infektion och virus

Vaccination skyddar dig mot infektioner

Så kan vi hjälpa dig:

Vi erbjuder vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker. Varje höst har vi även utsedda dagar för drop-in vaccination. Du kan också boka tid genom att ringa vår telefonrådgivning (0240-695100), Kontakta oss om du vill veta mer eller följ den här länken.

För vaccination inför resa samt, mot TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) och pneumokocker hänvisar vi till specialiserad vaccinationsmottagning. På Vaccinationsbyrån i Ludvika träffar du läkare Bjarne Hoxell och sjuksköterska Anette Hoxell som även arbetar hos oss på vårdcentralen. Du hittar mer information här.

Influensa är en infektion som du får av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framförallt om någon som är sjuk hostar eller nyser. När du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Influensavirus kommer till Sverige varje år och är vanligast under vinterhalvåret. Den influensa som kommer varje år kallas för säsongsinfluensa.

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa, såsom lunginflammation orsakad av en bakterieinfektion. Därför rekommenderas personer ur riskgrupper att vaccinera sig mot influensa varje år. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar högst ett år eftersom det nästa år kan vara ett nytt virus som orsakar influensan. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att skyddas mot influensaviruset.

Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Du tillhör en riskgrupp och bör låta oss vaccinera dig mot influensa årligen om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du är gravid
 • Du har en hjärtsjukdom
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en läkemedelsbehandling
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du är mycket kraftigt överviktig
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • Du har flerfunktionshinder
 • Barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader

För unga och medelålders människor som annars är friska är risken för följdsjukdomar av en vanlig influensa liten. De behöver därför inte vaccinera sig. En del väljer ändå att vaccinera sig för att undvika att bli sjuka i influensa.

Pneumokocker är en typ av bakterier som finns i luftvägarna, framför allt i näsan och svalget. Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker men infektion är vanligast hos barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år. Oftast blir barnen inte sjuka av bakterien. Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Det är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Vaccin mot pneumokocker ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Vaccinet erbjuds till barn vid tre, fem och tolv månaders ålder. Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av en infektion med pneumokocker. De rekommenderas därför vaccin.

Du omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker om till exempel något av följande gäller:

 • Du fyller 75 år i år.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har cystisk fibros.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har ett kokleaimplantat.
 • Du har fått ett nytt organ genom transplantation.
 • Du har en sjukdom i hjärtat, lungorna, njurarna eller levern.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till vaccination?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!