Vad händer när du blir gammal?

Hjälp på ålderns höst

När vi blir äldre dyker nya problem med hälsan upp. En del av dem är typiska just för åldrandeprocessen.

Så kan vi hjälpa dig:

Vi hjälper dig att samla vården och att organisera och planera kring dina behandlingar. Kontakta oss för att få hjälp av våra sjuksköterskor eller läkare. Vår arbetsterapeut gör demensutredningar i samråd med din husläkare.

Våra läkare besöker en dag i veckan de kommunala äldreboendena Ängsgården och Solsidan i Ludvika. Vid besöken ges boendepersonal möjlighet att ställa frågor som rör de boendes sjuklighet och medicinska behandling. Vi besöker de boende i hemmet eller kallar dem till vårdcentralen om det behövs.

Mobila teamet gör hembesök till äldre och sköra patienter med akut behov av vård men som inte behöver sjukhusvård. Syftet är att öka tillgängligheten och tryggheten för dig som har svårighet att ta dig till vårdcentralen.

Mobila teamet besöker dig som bor i Ludvika och Smedjebacken oavsett vilken vårdcentral du är listad hos. Mobila teamet arbetar vardagar mellan klockan 8-16.30 och bemannas av läkare och sjuksköterskor.

Om du är äldre eller av andra skäl har svårt att ta dig till vårdcentralen men har ett behov av akut bedömning kan vi hjälpa dig genom att kontakta Mobila teamet för hembesök av läkare och sjuksköterska.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker äldrevård?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!