Vi välkomnar vår nya AT-läkare Henrik Zetterberg!

Vi vill välkomna vår nya AT-läkare Henrik Zetterberg till Vårdcentral Engelbrekt. Han började arbete hos oss i februari och vi hoppas att han ska trivas på vårdcentralen!