Vi välkomnar vår nya sjuksköterska Marie Barkman!

Vi är glada att välkomna vår nya sjuksköterska Marie Barkman till vårdcentral Engelbrekt. Vi hoppas att hon ska trivas och vet att hon kommer att göra ett fint jobb med att hjälpa dig som är patient.

Marie har tidigare arbetat inom företagshälsovården och kommer bland annat att fungera som rehabkoordinator hos oss tillsammans med fysioterapeut Erik Elzén. Våra rehabkoordinatorer har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga.

Du kommer även att träffa Marie då du söker akut och tala med henne då du ringer till oss.