Vi välkomnar vår nya ST-läkare Julian Norberg!

Vi vill välkomna vår nya ST-läkare Julian Norberg till Vårdcentral Engelbrekt. Han gör för närvarande sin AT-tjänstgöring hos oss och börjar sin specialistläkarutbildning under våren. Han började arbeta hos som underläkare redan under studietiden, och innan han blev färdig läkare arbetade han i flera år som fysioterapeut. Vi tycker det är roligt att han vill fortsätta hos oss och vet att är mycket uppskattad av både patienter och personal.