Vi välkomnar vår nygamla ST-läkare Jesper Falk!

Vi har nöjet att meddela att vår AT-läkare Jesper Falk har beslutat sig för att stanna hos oss som ST-läkare! Specialisttjänstgöringen omfattar kurser och cirka 5 års planerad tjänstgöring som så kallad ST-läkare, följt av ansökan om specialistbevis.