Vilka tillhör en riskgrupp vid covid-19?

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En stor brittisk studie om covid-19 visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö. Risken för död och allvarlig sjukdom har också studerats i svenska data.

I nuläget bedömer folkhälsomyndigheten att följande personer tillhör riskgrupp:

 • 65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, både befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som ger nedsatt andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/ demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Du hittar samlad information om riskgrupper från folkhälsomyndigheten: här.