Vilka tillhör en riskgrupp?

Vi arbetar fortsatt aktivt med att hantera pandemin orsakad av covid-19, men har öppnat för fler planerade besök till vårdcentralen, i enlighet med Regionens riktlinjer.

Du är välkommen att boka en tid hos oss om du upplever dina besvär som så uttalade att nyttan av ett besök överväger risken för smitta, även om du tillhör en riskgrupp.

Vi kan hjälpa dig att fatta ett klokt beslut om du är osäker. I vissa fall måste vi fortfarande avråda från besök hos oss. Det gäller framförallt personer som tillhör riskgrupper.

Vi bedömer personer med symtom förenliga med covid-19 utanför vårdcentralen, i en bod utrustad för ändamålet. På så vis minskar vi risken för smittspridning. Vi tar prov för covid-19 i en intilliggande bod.

Inför alla besök vägs nyttan mot risken för allvarlig infektion orsakad av covid-19; vissa riskerar ett svårare sjukdomsförlopp. Kunskapen kring covid-19 utvecklas ständigt och snabbt, och med den riktlinjerna från våra myndigheter. Vi uppdaterar våra riktlinjer i takt med att ny kunskap tillkommer. I nuläget bedömer socialstyrelsen följande personer tillhöra riskgrupp:

 • 65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, både befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar (till exempel MS, Parkinson, Myastenia gravis
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/ demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil. Barn har mycket liten risk att bli allvarligt sjuka, även om de har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna eller äldre personer.

Du hittar samlad information om riskgrupper från folkhälsomyndigheten: här.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.