Vilka tillhör en riskgrupp?

Vi arbetar fortsatt aktivt med att hantera pandemin orsakad av covid-19, men har öppnat för fler planerade besök till vårdcentralen, i enlighet med Regionens riktlinjer.

Du är välkommen att boka en tid hos oss om du upplever dina besvär som så uttalade att nyttan av ett besök överväger risken för smitta, även om du tillhör en riskgrupp.

Vi kan hjälpa dig att fatta ett klokt beslut om du är osäker.

Vi bedömer personer med symtom förenliga med covid-19 utanför vårdcentralen, i en bod utrustad för ändamålet. På så vis minskar vi risken för smittspridning. Vi tar prov för covid-19 i en intilliggande bod.

I nuläget bedömer socialstyrelsen följande personer tillhöra riskgrupp:

 • 65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, både befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som ger nedsatt andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/ demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Du hittar samlad information om riskgrupper från folkhälsomyndigheten: här.

Du hittar samlad information om våra åtgärder: här.

Du hittar samlad och aktuell information om coronaviruset: här.