Om egen vårdbegäran

Vill du träffa en specialistläkare?

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i Dalarna. Du kan antingen logga in på 1177 e-tjänster för att använda e-tjänsterna eller fylla och skicka in en pappersblankett. Du finner blanketterna här. Din vårdbegäran bedöms sedan på samma sätt som en remiss från läkare. Du kan via en egen vårdbegäran även välja vård som ligger utanför Dalarna, hos regioner som själva använder sig av egen vårdbegäran.

Enligt patientlagen kan befolkningen söka öppen specialistvård i hela landet inom den offentligt finansierade vården. När det gäller vård som kräver inläggning på sjukhus, slutenvård, behövs ett betalningsgodkännande i förväg från hemregionen.

Alternativ 1:

Egen vårdbegäran med 1177 e-tjänster.

Logga in här

Alternativ 2:

Egen vårdbegäran med pappersblankett.

Du finner blanketterna här