Lär känna ditt hjärta

Kroppens transportsystem

Försörjer kroppen med näring, syre, hormoner och mycket annat. 

Utan välfungerande hjärta och blodkärl fungerar ingenting i kroppen. Som tur är brukar detta komplicerade system oftast sköta sig själv, utan problem. Med den kunskap som finns idag går det att behandla och bota många av de åkommor som kunde vara livshotande för bara ett par generationer sedan.

Hjärtat och blodkärlen utgör kroppens transportsystem. Via blodet försörjs kroppen med näring, syre, hormoner och mycket annat, samtidigt som det utgör kroppens immunförsvar och transporterar bort avfall från matsmältningen. Hjärtats rytmiska sammandragningar fungerar som en pump som för ut blodet via kärlen. Vid varje sammandragning ökar blodtrycket och blodet förs framåt. De så kallade förmaken tar emot blod från kroppen, medan kamrarna pumpar ut det igen. Blodkärlen bildar ett nätverk som består av tre olika typer av kärl. Artärerna leder blodet ut i kroppen, venerna leder blodet tillbaka till hjärtat och de små kapillärerna kopplar ihop vener och artärer.

Ofta beror hjärtsjukdomar, som t ex hjärtinfarkt eller stroke (blodpropp i hjärnan), på livsstilsfaktorer; övervikt, stress, rökning och missbruk påverkar hjärta och kärl på ett sätt som kan orsaka blodproppar eller försvaga hjärtat. Högt blodtryck påverkas av livsstil, och kan vara en riskfaktor för t ex hjärtflimmer, hjärtsvikt och stroke. Hjärtsvikt innebär att hjärtat är för svagt för att orka pumpa ordentligt. Övervikt kan orsaka förfettning av kärlen, vilket bland annat ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Många hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas genom att sluta röka, byta kost och börja motionera. Om du vet med dig att du lever med riskfaktorer och har symtom som t ex. andfåddhet, hjärtklappning eller bröstsmärtor är det viktigt att söka vård i tid.

Så kan vi hjälpa dig:

Om du känner oro för din hälsa och har symtom som du tror kan bero på en hjärtsjukdom är du välkommen att kontakta oss. Ofta kan våra läkare undersöka dig och ta prover som ger lugnande besked. Om din berättelse, provsvar eller undersökningsfynd inger misstanke om hjärtsjukdom eller annan sjuklighet kan vi hjälpa dig genom ytterligare utredning eller behandling. Om du har akuta symtom ska du ringa 112 för att få omedelbar hjälp!

Högt blodtryck upptäcks ofta hos oss på vårdcentralen, ibland i samband med besök i annat ärende. Oavsett har vi huvudansvaret för att behandla de flesta med ett högt blodtryck.

Om du har ett högt blodtryck erbjuds du en personlig kontakt med egen blodtryckssköterska. Din blodtryckssköterska ger dig råd om hur du med förändrad livsstil kan förbättra din hälsa och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Din läkemedelsbehandling anpassas i samråd med dig och din husläkare. 

Du erbjuds regelbundna besök till din blodtryckssköterska och i utvalda fall till din husläkare. Din behandling anpassas regelbundet utifrån din livssituation, dina provsvar och aktuella undersökningsfynd. Syftet är att minska risken för följdsjukdomar orsakade av skador på kärl, nerver och njurar. Vi kan hjälpa till med alla aspekter av att leva med högt blodtryck.

Om du har hjärtsvikt erbjuds du personlig kontakt med egen hjärtsviktssjuksköterska. Hon är särskilt utbildad att hjälpa dig med hjärtsvikt. Du erbjuds regelbundna besök till henne och i utvalda fall till din husläkare. Din läkemedelsbehandling anpassas av henne i nära samråd med dig och din husläkare. Om du har hjärtflimmer (förmaksflimmer) eller av andra skäl förskrivs blodförtunnande läkemedelsbehandling erbjuds du också personlig kontakt med egen sjuksköterska. Hon hjälper dig med din proppförebyggande läkemedelsbehandling.

Kolesterol är ett samlingsnamn för en viss typ av blodfetter. Kolesterolnivåerna är som regel stationära över tid. Det innebär att blodfettsnivåerna inte ändras nämnvärt från år till år hos den enskilda individen, såvida hon inte gör omfattande livsstilsförändringar eller börjar medicinera med blodfettssänkande läkemedel. 

Kolesterolnivåerna korrelerar till risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom, där högre nivåer är kopplat till högre risk. Enbart höga kolesterolnivåer motiverar som regel inte behandling med blodfettssänkande läkemedel.

För att läkemedelsbehandling ska vara aktuellt måste kolesterolnivåerna vägas mot övriga riskfaktorer, t ex blodtryck, rökning, kön, ålder och ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom. Först om flera riskfaktorer föreligger brukar blodfettssänkande läkemedelsbehandling rekommenderas. Våra läkare hjälper dig om du vill veta mer.

Tillbaka till alla vårdområden

 

Vem kan du få träffa om du söker vård relaterad till hjärta och blodtryck?

Här ser du doktorerna och sjuksköterskorna som du kan komma att träffa när du söker vård hos oss!