Om pneumokockvaccination

Hör av dig till vårdcentralen om du har frågor om pneumokockvaccination

Du tillhör en riskgrupp och bör låta vaccinera dig mot pneumokocker om något av följande stämmer:

– Du är 65 år eller äldre

– Du har KOL eller svår astma

Vaccinering rekommenderas också vid vissa andra sjukdomar eller tillstånd efter läkarbedömning

Du hittar mer information om pneumokockvaccination här.

Du mer information om Vaccinationsbyrån här.