Om receptförnyelse

Du kan skicka en förfrågan om att förnya ett recept genom att logga in på 1177 e-tjänster. Du kan också förnya dina recept genom att ringa oss. Våra läkare bedömer om du kan få ett nytt recept, eller om du bör träffa läkare.

Receptet skickas sedan till ett apotek där du kan hämta ut läkemedlet. Du får ett meddelande om att receptet är förnyat och att du kan hämta ut läkemedlet på ett apotek.

Enligt Region Dalarnas riktlinjer tar vi ut en avgift för recept som ej utfärdas i samband med besök, t ex i samband med telefonrådgivning eller efter kontakt via 1177 e-tjänster. Vid recept på grund av sjukdom tas en avgift på 100 kronor. Vid recept på annan grund än sjukdom tas en avgift på 250 kronor.

Vid receptförlängning på grund av att en medicin inte räcker till planerat besök tas ingen avgift ut. Recept i samband med besök är avgiftsfria.

Alternativ 1:

Receptförnyelse med 1177 e-tjänster

Logga in här

Alternativ 2:

Receptförnyelse genom telefonkontakt: 0240 69 51 00

Ring oss (fungerar från din mobil)
Mitt recept har inte förnyats. Vad beror det på?

Som regel tar det åtta dagar från det att du lämnar din begäran om receptförnyelse tills dess att du kan hämta läkemedlet på valfritt apotek. Därför är det viktigt att du informerar oss om läkemedlet behöver förnyas tidigare än så.

Ibland har våra patienter hjälp av andra kliniker. Vi förnyar recept för de sjukdomar där vi står för behandlingen. Om du har kontakt med en annan klinik kontaktar du dem för förnyelse av recept där de ansvarar för behandlingen. Principen är viktig för att du ska få bästa möjliga vård.

Om du förskrivs läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att du håller dig till av läkare ordinerad förbrukning. Vi förskriver inte mer än det som ordinerats.

Alla läkemedel behöver inte skrivas på recept, t ex kan flera allergimediciner, mjukgörande hudkrämer och vissa typer av smärtstillande köpas receptfritt.

Vid förskrivning av narkotiklassade läkemedel är ansvaret för behandlingen delat mellan vårdgivare och patient. Här kan du läsa mer om ansvarsfördelningen.

Vårt ansvar som vårdgivare är att:

 • Med jämna mellanrum utvärdera din behandling
 • Vid uppföljning av behandling vid behov ordinera drogtest
 • Besluta hur receptförnyelse ska ske
 • Informera dig om och erbjuda alternativa behandlingsmöjligheter
 • Utforma nedtrappning om beroende föreligger
 • Avbryta behandlingen vid avsteg från ordinationen

Ditt ansvar som patient är att:

 • Ta läkemedlet enligt ordination
 • Inte införskaffa läkemedlet på annat håll
 • Hålla god ordning på mediciner och recept
 • Inte ge ditt läkemedel till någon annan
 • Begära recept enligt ordination och i god tid innan läkemedlet tar slut
 • Ge ditt tillstånd att förskrivare och ansvarig vårdpersonal får ta del av läkemedelsförteckning, uthämtade läkemedel samt dina journaluppgifter hos andra vårdgivare