Vad gör barnmorskor och BVC-sköterskor?

Våra barnmorskor arbetar med kvinnors reproduktiva hälsa och har ett brett arbetsområde. De träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrade kvinnan. Våra barnmorskor handlägger självständigt den normala graviditeten vid vår Mödravårdscentral (MVC). Deras arbete har stor betydelse för våra patienters hälsa. Redan på MVC får du information om vår barnavårdscentral (BVC).

BVC är en förkortning av Barnavårdscentral. På BVC arbetar våra BVC-sköterskor, som är nyckelpersoner i verksamheten. Våra BVC-sköterskor hjälper dig och ditt barn med undersökningar, vaccinationer, läkarbesök etc. Syftet är att främja ditt barns hälsa och utveckling och att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Tillbaka till om oss

 

Våra barnmorskor och BVC-sköterskor

Klara Åhman

Distriktssköterska BVC-sköterska

Anna-Karin Rytther

Distriktssköterska BVC-sköterska

Karin Augustsson

Distriktssköterska BVC-sköterska

Ida Sveningsson

Barnmorska

Linnea Persson

Barnmorska

Lisa Gustafsson

Barnmorska