Vad är en arbetsterapeut? 

Arbetsterapeuter hjälper till att hitta möjligheterna i dina förmågor. När ett funktionshinder gör att vardagen måste anpassas kan vår arbetsterapeut utvärdera dig och din situation och ta fram verktyg för att underlätta livet. Hon kan även förskriva praktiska hjälpmedel för att anpassa din omgivning.

Många funktionshinder kan underlättas med hjälp av arbetsterapi. Till exempel kan arbetsterapeuter hjälpa till med handrehabilitering och artrosbehandling.

Tillbaka till om oss

Vår arbetsterapeut

Angelica Johansson

Arbetsterapeut