Vi välkomnar vår nya barnmorska Linnea Persson!

Linnea arbetar hos oss sedan några veckor tillbaka. Vi är övertygade om att Linnea kommer att göra goda insatser för våra blivande mammor och alla som är i behov av en skicklig barnmorska.